Häftet ”Om kriget kommer” skall ges ut på nytt

År 1943 gavs det första ”Om kriget kommer”-häftet ut i Sverige. Syftet med häftet är att informera befolkningen om vad man bör göra i händelse av krig.

Den sista upplagan gavs ut 1991, men nu är det alltså dags igen.
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap förbereder nu en ny upplaga av häftet efter nästan 30 års frånvaro.

Häftet kommer förmodligen att se lite annorlunda jämfört med de tidigare upplagorna. Idag har vi ett  cyber- och terrorhot som inte existerade för några decennier sedan.

Den nya upplagan kommer att skickas ut under den årliga Krisberedskapsveckan, 28 maj-3 juni.