Coronaviruset – Beredskap är ditt ansvar

Både Coronaviruset och rädslan för viruset har spritt sig som en löpeld i Sverige de senaste veckorna. Åtgärder har vidtagits från politiskt håll, finansmarknaden har stormat, en del av näringslivet har lagts på is, och gränser har stängts.
Det är fullt förståeligt att människor blir rädda över osäkerheten som detta medför, men det påfrestar samhället.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap(MSB) har under lång tid vädjat om att varje friskt och funktionsdugligt hushåll i Sverige skall klara sig självständigt i tre dygn när det gäller mat, vatten, och värme. Detta har kallats för "72-timmarsbudskapet". Många har inte hört talas om detta budskap, och ännu färre följer det.

Denna "första" nivå av beredskap gäller ren överlevnad, men jag skulle vilja utöka med ett kompletterande "2-veckorsbudskap". 2-veckorsbudskapet går ut på att varje funktionellt hushåll skall klara sig i minst 2 veckor utan tillskott på sanitetsprodukter såsom mensskydd, toapapper, blöjor, tvål, tvättmedel, diskmedel och övriga förbrukningsprodukter vid en kris. Detta gäller oavsett om krisen råkar inträffa när du har en full "stolpe" av toapapper och en full flaska YES på diskbänken, eller bara en rulle kvar i hållaren och en slurk kvar i YES-flaskan.

Anledningen till detta har vi sett i Corona-krisen. Folk har rusat till butikerna för att bunkra mat och toalettpapper. Detta tolkar jag som att många inte respekterar skyldigheterna som vi som medborgare har gentemot vårt samhälle. Många kanske resonerar så här;
Vad spelar det för roll om jag har mat eller sanitetsprodukter hemma om jag är "först till kvarn" i  affären när det blir en kris? Då kan jag ju ändå bunkra upp vad jag behöver.

Det är här många personer har fått prepping helt om bakfoten.

Prepping handlar inte bara om dig själv. Det handlar minst lika mycket om andra människor och att inte vara samhället till last.
Låt säga att en senior eller sjuk person åker till affären för att månadshandla sitt paket med toapapper, och hyllorna med toapapper gapar tomma för att representanter från Sveriges alla hushåll har rusat till affärerna och köpt på sig 2-3 balar med papper för att "klara sig" ett tag framöver.
Varför skall våra utsatta lida brist för att Sveriges hushåll inte kan ha lite framförhållning? Detta är ett sådant oerhört enkelt problem att förebygga. Om hushållen i tider av "god tillgång" på toapapper köper en extra bal och stuvar undan i en garderob och sedan ej konsumerar toapappret utan köper nytt när det behövs så hade denna bunkrings-rusning kunnat undvikas och toarullarna i affären hade kommit våra äldre och utsatta till gagn.

 

Om du i tider av kris måste rusa till affären för att handla mat, sanitetsprodukter, eller vatten, då har du inte uppfyllt din skyldighet gentemot samhället. Du blir då en last som utsätter äldre och sjuka för fara eftersom du norpar åt dig resurserna innan de hunnit till affären.

Preppa. Inte bara för din egen skull, utan för din farmors skull.

Häftet ”Om kriget kommer” skall ges ut på nytt

År 1943 gavs det första ”Om kriget kommer”-häftet ut i Sverige. Syftet med häftet är att informera befolkningen om vad man bör göra i händelse av krig.

Den sista upplagan gavs ut 1991, men nu är det alltså dags igen.
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap förbereder nu en ny upplaga av häftet efter nästan 30 års frånvaro.

Häftet kommer förmodligen att se lite annorlunda jämfört med de tidigare upplagorna. Idag har vi ett  cyber- och terrorhot som inte existerade för några decennier sedan.

Den nya upplagan kommer att skickas ut under den årliga Krisberedskapsveckan, 28 maj-3 juni.

 

Hej och välkommen till PreppingGuiden!

Prepping betyder lite olika saker för olika personer. Vissa ser vapentokiga amerikaner med en hemmagjord bunker i trädgården och en hel vapenarsenal i sovrummet. Andra ser en paranoid konspirationsteoretiker som är livrädd för ett tredje världskrig.

I Sverige är prepping oftast att likställa med civil beredskap inför krissituationer.  Vår intention med PreppingGuiden är att hjälpa, informera, och ge folk tips kring prepping och krisberedskap.

Jag hoppas att PreppingGuiden kommer att lära dig någonting, tveka inte att kontakta oss om du har synpunkter eller förslag!